Τοπογραφία

Γ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (2 ώρες θεωρία και 4 ώρες εργαστήριο)
 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Εισαγωγή στην ιστορία της τοπογραφίας – γεωδαισίας: ιστορική εξέλιξη και τεχνικές.
  Νεότερα τοπογραφικά όργανα (μετροταινία, ταχύμετρο, χωροβάτης, σταδία). Μέτρηση αποστάσεων, μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών, αποτυπώσεις γηπέδων, εμβαδομετρία, υψομετρία, ταχυμετρία.
  Θεμελιώδη προβλήματα της τοπογραφίας, εμπροσθοτομία, οπισθοτομία, εισαγωγή στις οδεύσεις. Εισαγωγή στη φυσική γεωδαισία: γεωειδές, ελλειψοειδές, γεωδαιτικό πλάτος και μήκος.
  Τοπογραφικές σχεδιάσεις. Εισαγωγή στη θεωρία σφαλμάτων. Συστήματα γεωγραφικών συντεταγμένων (ΕΓΣΑ). Γεωγραφικοί χάρτες. Χάραξη ισοϋψών καμπυλών, σχεδιασμών τομών εδάφους.
  Περιγραφή του Εργαστηρίου: Χρήση ακοντίων και νημάτων της στάθμης, κατακορύφωση ακοντίου.
  Χάραξη ευθυγραμμίας με την βοήθεια ακοντίων. Μέτρηση αποστάσεων με χρήση μετροταινίας και ακοντίων. Αποτύπωση γηπέδου με μετροταινία: Μέθοδος των τριγώνων, μέθοδος των ακτινών.
  Εκμάθηση χρήσης ταχυμέτρου. Υπολογισμός κατακόρυφων και οριζόντιων γωνιών. Ταχυμετρική μέθοδος μέτρησης αποστάσεων. Εμβαδομέτρηση, μέθοδος ορθογωνίων συντεταγμένων. Υπολογισμός ταχυμετρικών σημείων. Σχεδίαση τοπογραφικού διαγράμματος.
  Εκμάθηση χρήσης χωροβάτη, μετρήσεις χωροσταθμικής όδευσης, επίλυση και διόρθωση χωροσταθμικής όδευσης. Χαρτογραφικές σχεδιάσεις. Κλειστή και ανοιχτή όδευση. Υλοποίηση και διόρθωση σφάλματος.
  Εισαγωγή και εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό θεοδόλιχο.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Μπαντέλας Άνθιμος, Σαββαϊδης Παρασκευάς, Υφαντής Ιωάννης, Δούκας Ιωάννης (2010), Γεωδαισία τ. I: Γεωδαιτικά όργανα και μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμών, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 6201
  • Γραικούσης Γ, Λαγός Αιμ. (2011), Αρχές Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, – Κωδικός στον Εύδοξο: 7949825
  • Ι. Κοφίτσα (2009), Μαθήματα Τοπογραφίας, Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 14844
  • Γεωργόπουλος Γεώργιος Δ. (2007), Μαθήματα Τοπογραφίας, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.- Κωδικός στον Εύδοξο: 18549084