• Εφαρμοσμένη Στατική – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Εφαρμοσμένη Στατική

  Εφαρμοσμένη Στατική

  Γ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (4 ώρες θεωρία)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Εισαγωγή στην Στατική των γραμμικών φορέων.
   Επίλυση δοκού. Αρχή επαλληλίας. Ανάλυση ισοστατικών φορέων.
   Γραμμές επιρροής. Ενεργειακές μέθοδοι.
   Ανάλυση υπερστατικών φορέων.
   Μέθοδος δυνάμεων. Μέθοδος μετακινήσεων.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Θωμάς Ν. Βαλιάσης (2013), Στατική των Γραμμικών Φορέων, Εκδόσεις Ζήτη – Κωδικός στον Εύδοξο: 22769200
   • Γεώργιος Μ. Νητσιώτας (1995), Στατική των Γραμμικών Φορέων, Τόμος 1, Εκδόσεις Ζήτη – Κωδικός στον Εύδοξο: 11361
   • Αβραμίδης Ι. (2013), Στατική των Κατασκευών ΙΙ, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 33156138
   • Γρηγόριος Χρυσοστόμου Φούντας (2007), Στατική, Τόμος ΙΙ, Υπερστατικές Κατασκευές, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 4305
   • R.C. Hibbeler, Ανάλυση Κατασκευών
   • W. Wagner, G. Erlhof, Εφαρμοσμένη Στατική