Εφαρμοσμένη Στατική

Γ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (4 ώρες θεωρία)

 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Εισαγωγή στην Στατική των γραμμικών φορέων.
  Επίλυση δοκού. Αρχή επαλληλίας. Ανάλυση ισοστατικών φορέων.
  Γραμμές επιρροής. Ενεργειακές μέθοδοι.
  Ανάλυση υπερστατικών φορέων.
  Μέθοδος δυνάμεων. Μέθοδος μετακινήσεων.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Θωμάς Ν. Βαλιάσης (2013), Στατική των Γραμμικών Φορέων, Εκδόσεις Ζήτη – Κωδικός στον Εύδοξο: 22769200
  • Γεώργιος Μ. Νητσιώτας (1995), Στατική των Γραμμικών Φορέων, Τόμος 1, Εκδόσεις Ζήτη – Κωδικός στον Εύδοξο: 11361
  • Αβραμίδης Ι. (2013), Στατική των Κατασκευών ΙΙ, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 33156138
  • Γρηγόριος Χρυσοστόμου Φούντας (2007), Στατική, Τόμος ΙΙ, Υπερστατικές Κατασκευές, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 4305
  • R.C. Hibbeler, Ανάλυση Κατασκευών
  • W. Wagner, G. Erlhof, Εφαρμοσμένη Στατική