• Γ΄ Εξάμηνο – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Επιλέξτε Εξάμηνο Σπουδών:

  Α΄ Εξ.

  B΄ Εξ.

  Γ΄ Εξ.

  Δ΄ Εξ.

  Ε΄ Εξ.

  ΣΤ΄ Εξ.

  Ζ΄ Εξ.

  H΄ Εξ.

  α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
  3.1 Εφαρμοσμένη Στατική 4 0 4 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.0
  3.2 Εδαφομηχανική Ι 3 3 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 7.0
  3.3 Προγραμματισμός Η/Υ κ΄ Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού – Ι 3 2 5 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.5
  3.4 Τοπογραφία 2 4 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.5
  3.5 Αγγλική Γλώσσα: Τεχνική Ορολογία 3 0 3 Μ.Γ.Υ. / Υ 4.0