• Β΄ Εξάμηνο – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Επιλέξτε Εξάμηνο Σπουδών:

  Α΄ Εξ.

  Β΄ Εξ.

  Γ΄ Εξ.

  Δ΄ Εξ.

  Ε΄ Εξ.

  ΣΤ΄ Εξ.

  Ζ΄ Εξ.

  Η΄ Εξ.

  α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
  2.1 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 4 0 4 Μ.Γ.Υ. / Υ 6.0
  2.2 Ειδικά Θέματα Φυσικής 2 2 4 Μ.Γ.Υ. / Υ 5.0
  2.3 Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ – Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ 1 6 7 Μ.Γ.Υ. / Υ 6.0
  2.4 Τεχνολογία Δομικών Υλικών – Σύνθετα Υλικά 3 2 5 Μ.Γ.Υ. / Υ 6.0
  2.5 Αντοχή Υλικών 4 2 6 Μ.Γ.Υ. / Υ 7.0