• Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  calendar-numbers-date3

  Το σπουδαστικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Βασική εκπαιδευτική μονάδα στα Τ.Ε.Ι. είναι το διδακτικό εξάμηνο. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε σπουδαστικού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα των Σχολών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, κατά το τελευταίο των οποίων πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

  Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τη 19η Σεπτεμβρίου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
  Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες για διδασκαλίαμία (1) εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων και την εξεταστική περίοδο διάρκειας τριών (3) εβδομάδων.

  Τα μαθήματα διακόπτονται:

  • Από την παραμονή των Χριστουγέννων έως και την 2η Ιανουαρίου.
  • Από την Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη μετά το Πάσχα.
  • Από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου μέχρι και την 31η Αυγούστου.

  Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και οι ημερομηνίες των εξετάσεων καθορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.

  Πιο συγκεκριμένα για το Ακαδημαϊκο Έτος 2017-2018:

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  Έναρξη μαθημάτων: 02-10-2017
  Λήξη μαθημάτων: 12-01-2018
  Εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων: 15-01-2018
  Λήξη αναπλήρωσης μαθημάτων: 19-01-2018
  Έναρξη Εξετάσεων: 22-01-2018
  Λήξη Εξετάσεων: 09-02-2018
  Παραδόσεις μαθημάτων και εξετάσεις δεν διενεργούνται:
  Την 28η Οκτωβρίου
  Την 17η Νοεμβρίου
  Την 30η Νοεμβρίου
  Από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 2η Ιανουαρίου
  Την 30η Ιανουαρίου

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  Έναρξη μαθημάτων: 20-02-2018
  Λήξη μαθημάτων: 01-06-2018
  Εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων: 04-06-2018
  Λήξη αναπλήρωσης μαθημάτων: 08-06-2018
  Έναρξη Εξετάσεων: 11-06-2018
  Λήξη Εξετάσεων: 29-06-2018
  Παραδόσεις μαθημάτων και εξετάσεις δεν διενεργούνται:
  Την Καθαρά Δευτέρα
  Την 25η Μαρτίου
  Από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Τετάρτη μετά το Πάσχα.

  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  Έναρξη Εξετάσεων: 03-09-2018
  Λήξη Εξετάσεων: 21-09-2018

  Κατεβάστε το αναλυτικό ακαδημαϊκό ημερολόγιο του έτους από εδώ.