• Επικοινωνία – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Σχολή Μηχανικών
  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Διεύθυνση:
  Μεγάλου Αλεξάνδρου 1
  Πάτρα, 26334
  Ελλάδα
  Τηλ.:  +30 2610 369279
  Φαξ : +30 2610 369199
  email: civil-secr@uop.gr

  Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: