• Προπτυχιακά – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Παράταση Ανανεώσεων Εγγραφών Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

  Όσοι φοιτητές δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων, θεωρίες και εργαστήρια (ανεξάρτητα αν έχουν καταργηθεί θα πρέπει να δηλωθούν!!!), για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μόνο…

  Παράταση Ανανεώσεων Εγγραφών Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021">Continue reading

  Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτηση Έτους 2020-2021

  Λαμβάνοντας υπ΄όψιν την τρέχουσα κατάσταση λόγω πανδημίας, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για όλα τα έτη σπουδών και για όλες τις…

  Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτηση Έτους 2020-2021">Continue reading

  Webinar (Διαδικτυακό Σεμινάριο): “CHALLENGES & ISSUES IN LARGE DIAMETER PILE FOUNDATION”

  Webinar (Διαδικτυακό Σεμινάριο): Παρασκευή 20-11-2020, ώρα 3.00 μ.μ. Θέμα: “CHALLENGES & ISSUES IN LARGE DIAMETER PILE FOUNDATION“. Ομιλητής: Dr. Naveen B.P., Head & Associate Professor, Department of Civil Engineering, Amity…

  Webinar (Διαδικτυακό Σεμινάριο): “CHALLENGES & ISSUES IN LARGE DIAMETER PILE FOUNDATION”">Continue reading

  Ανανεώσεις Εγγραφών-Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

  Οι ανανεώσεις εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων για τις θεωρίες και τα εργαστήρια (ανεξάρτητα αν έχουν καταργηθεί) του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-students, με τους κωδικούς που ήδη διαθέτετε,…

  Ανανεώσεις Εγγραφών-Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021">Continue reading

  Διευκρυνίσεις για την Εφαρμογή των Εκτάκτων Μέτρων – Αναστολή Πρακτικής Άσκησης

  Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899), ως προς τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αποφασίσθηκε η λήψη των ακόλουθων μέτρων: Τηλε-εκπαίδευση Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής…

  Διευκρυνίσεις για την Εφαρμογή των Εκτάκτων Μέτρων – Αναστολή Πρακτικής Άσκησης">Continue reading

  Δηλώσεις – Διανομή Διδακτικών Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

  Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή…

  Δηλώσεις – Διανομή Διδακτικών Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021">Continue reading

  Αναστολή Διεξαγωγής Μαθημάτων Δια Ζώσης

  Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές του Τμήματος ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4829 τεύχος Β΄2-11-2020, και την υπ’ αριθμ. 22/4-11-2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όλα τα μαθήματα (Θεωρίες και Εργαστήρια)…

  Αναστολή Διεξαγωγής Μαθημάτων Δια Ζώσης">Continue reading

  Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

  Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων. Στο…

  Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021">Continue reading

  Υποβολή Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

  Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμό Φ568535Β318-6-2012 Κ.Υ.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 για όλα τα έτη σπουδών, θα ξεκινήσει την Πέμπτη…

  Υποβολή Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021">Continue reading

  Β΄ Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

  Αναζητήστε το τροποποιημένο πρόγραμμα στον σύνδεσμο που ακολουθεί: Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

  Β΄ Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021">Continue reading