• Αναστολή Λειτουργίας Τμήματος – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Αναστολή Λειτουργίας Τμήματος

    Αναστολή Λειτουργίας Τμήματος

    Αναστέλλονται όλες οι λειτουργίες (δεν θα γίνουν μαθήματα, εργαστήρια, μαζικές εκδηλώσεις-συναθροίσεις) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, όπως και σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Νομού, λόγω εκτάκτων μέτρων προστασίας από την εξάπλωση του Κορωνοϊού από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας & Θρησκευμάτων μέχρι και τις 18/3/2020.

    Από το μέτρο απαγόρευσης λειτουργίας εξαιρούνται οι φοιτητικές εστίες.

    ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ