• Αναστολή Διεξαγωγής Μαθημάτων Δια Ζώσης – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Αναστολή Διεξαγωγής Μαθημάτων Δια Ζώσης

    Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές του Τμήματος ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4829 τεύχος Β΄2-11-2020, και την υπ’ αριθμ. 22/4-11-2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όλα τα μαθήματα (Θεωρίες και Εργαστήρια) θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι νεωτέρας.

    Σχετικό και το ακόλουθο έγγραφο:

    ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ