• Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος

  Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος

  Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 11/09/2019 ημέρα Παρασκευή, με χώρο διεξαγωγής την αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και σε ώρες που θα οριστούν από την Εφορευτική Επιτροπή.

  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στην Γραμματεία του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών έως 09/09/2020 ημέρα Τετάρτη, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να υποβληθούν στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.

  Σχετικός ο ακόλουθος σύνδεσμος:

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ