• Εξ’ αποστάσεως μαθήματα «Εδαφομηχανκή ΙΙ – Θεμελιώσεις» – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Εξ’ αποστάσεως μαθήματα «Εδαφομηχανκή ΙΙ – Θεμελιώσεις»

    Εξ’ αποστάσεως μαθήματα «Εδαφομηχανκή ΙΙ – Θεμελιώσεις»

    Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα Εδαφομηχανική ΙΙ – Θεμελιώσεις και που θέλουν να το παρακολουθήσουν, να κάνουν εγγραφή στο e-class στο συγκεκριμένο μάθημα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.