• Εξ’ Αποστάσεως Μαθήματα – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Εξ’ Αποστάσεως Μαθήματα

  Εξ’ Αποστάσεως Μαθήματα

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, από Δευτέρα 23/3/2020 θα διεξάγονται μαθήματα εξ αποστάσεως.

  Για τη διεξαγωγή του εκάστοτε μαθήματος θα ενημερωθείτε από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό μέσω e-class. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι η εγγραφή σας σε αυτά μέσω e-class.

  Θα σας σταλεί και σχετικό e-mail στο e-mail που έχετε δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος.

  >>> Ενημέρωση 24/03: πληροφορίες για την τηλεκπαίδευση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  >>> Ενημέρωση 26/03:

  ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΚΗ ΙΙ – ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΙ