• Προσωρινή Απαγόρευση λειτουργίας από 11/03 έως και 24/03 για την πρόληψη εξάπλωσης του Κορωνοϊού – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Προσωρινή Απαγόρευση λειτουργίας από 11/03 έως και 24/03 για την πρόληψη εξάπλωσης του Κορωνοϊού

    Προσωρινή Απαγόρευση λειτουργίας από 11/03 έως και 24/03 για την πρόληψη εξάπλωσης του Κορωνοϊού

    Δείτε το σχετικό ΦΕΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΦΕΚ_783-10.3.20