• Σίτιση Φοιτητών – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Σίτιση Φοιτητών

    Σας ενημερώνουμε ότι για την προστασία της υγείας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεν θα επιτρέπεται η παραμονή στα εστιατόρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

    Το φαγητό από την Πέμπτη 12/03/2020, θα παρέχεται με τη μορφή πακέτου (takeaway), σε όποιον επιθυμεί να σιτιστεί.

    Δείτε και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ