• Εκλογές για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Φοιτητών – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Εκλογές για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Φοιτητών

    Ενημερωθείτε από τους ακόλουθους συνδέσμους για την εξ’ αποστάσεως διαδικασία εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος, τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία.

    ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
    ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ