• Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό (ελάχιστη διάρκεια 2 μήνες) και με πλήρη αναγνώριση για το χρονικό διάστημα του έργου τους. Ο προγραμματισμός αφορά σε μετακινήσεις που θα ξεκινήσουν το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του Aκαδημαϊκού Έτους 2021/22.

  Επίσης,  στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να φοιτήσουν με επιχορήγηση σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού  για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ EΞΑΜΗΝΟ του Aκαδημαϊκού Έτους 2021/22  και με πλήρη αναγνώριση για το χρονικό διάστημα σπουδών τους.

  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στα Γραφεία Erasmus και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021.

  Περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να αναζητήσετε στους ακόλουθους συνδέσμους:

  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022
  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σπουδές με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022
  Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022
  Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σπουδές με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022