• Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

    ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 01/03/2021

    Μέχρι τότε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο e-students.

    Αναζητήστε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21