• ΜΗ Λειτουργία Πλατφόρμας e-class και webmail – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    ΜΗ Λειτουργία Πλατφόρμας e-class και webmail

    Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι δεν λειτουργεί προσωρινά η πλατφόρμα e-class και το webmail.

    Όταν αποκατασταθεί η βλάβη θα αναρτηθεί ανακοίνωση είτε στο e-class του μαθήματος είτε στο e-students.