• Δήλωση Πρόθεσης Εξέτασης για όσους ΔΕΝ Υπέβαλαν Ηλεκτρονικά – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Δήλωση Πρόθεσης Εξέτασης για όσους ΔΕΝ Υπέβαλαν Ηλεκτρονικά

    Οι φοιτητές που ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΕΛ https://gdpr-form.uop.gr/ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, προκειμένου να μην αποκλειστούν από την εξεταστική, μπορούν να υποβάλουν τη συνημμένη δήλωση ΜΕΧΡΙ την Κυριακή 07/02/2021 στο e-mail της Γραμματείας civil-secr@uop.gr

    ΟΛΟΙ οι φοιτητές πρέπει επιπροσθέτως να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που έχει αναρτήσει ο κάθε διδάσκων στο μάθημά του στο e-class.

    Αναζητήστε την έντυπη δήλωση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΕΝΤΥΠΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21