• Ανακοίνωση για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Ανακοίνωση για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

  Ανακοίνωση για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για δωρεάν σίτιση είναι από Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2019.

  Η υποβολή της αίτησης για δωρεάν σίτιση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-students.

   Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020