• Στέγαση και Ανανέωση Διαμονής Φοιτητών 2019-2020 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Στέγαση και Ανανέωση Διαμονής Φοιτητών 2019-2020

    Στέγαση και Ανανέωση Διαμονής Φοιτητών 2019-2020

    Αναζητήστε πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης στέγασης στις εστίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα (ή για την ανανέωση αυτής) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΑ.ΠΕΛ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 2019 – 2020