• Επικείμενη Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2018 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Επικείμενη Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2018

    Επικείμενη Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2018

    Προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία, οι υποψήφιοι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ. Ε., του πρώην Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και του πρώην Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους μέχρι και την Τετάρτη 14/11/2018.

    Δείτε και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018