• Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών 2018-2019 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών 2018-2019

  Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών 2018-2019

  Οι νέοι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την ένταξή τους σε εργαστηριακές ομάδες κλπ. στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-2019 ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  Επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της εγγραφής μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στον ανωτέρω σύνδεσμο είναι υποχρεωτική για όλους τους νέους πρωτοετείς φοιτητές και απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν μαθήματα κατά το τρέχον εξάμηνο την ημέρα και ώρα που έχει ορισθεί.

  Ταχυδρομική αποστολή των απαραιτήτων εγγράφων προβλέπεται μόνο για όσους πρωτοετείς φοιτητές επιλέξουν να μην παρακολουθήσουν μαθήματα το τρέχον εξάμηνο.