• Ανάρτηση Πρακτικού Αξιολόγησης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Ανάρτηση Πρακτικού Αξιολόγησης

    Ανάρτηση Πρακτικού Αξιολόγησης

    Γνωστοποιείται ότι το πρακτικό της Εισηγητικής Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-lecturers.teiwest.gr.

    ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019