• Επικείμενη Ορκωμοσία Ιουνίου 2018 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Επικείμενη Ορκωμοσία Ιουνίου 2018

    Επικείμενη Ορκωμοσία Ιουνίου 2018

    Προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία, οι υποψήφιοι πτυχιούχοι του πρώην Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και του πρώην Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 18/05/2018.

    Δείτε και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018