• 3ος Επιχειρηματικός Διαγωνισμός Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  3ος Επιχειρηματικός Διαγωνισμός Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες

  3ος Επιχειρηματικός Διαγωνισμός Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες

  Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προκηρύσσουν από κοινού τον 3ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό ΕΑΠ-ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες».

  Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε:

  • προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες
  • υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες
  • νεους απόφοιτους/ες (<5 έτη από την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σπουδών στο ΕΑΠ ή στο ΤΕΙΔΕ) και
  • ερευνητές και συνεργάτες που απασχολούνται επί συμβάσει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΑΠ ή του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

  Η κατάθεση των επιχειρηματικών σχέδιων και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων θα γίνεται σε έντυπη μορφή, από την Τετάρτη 18/10/2017 έως την Τετάρτη 08/11/2017.

  Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  3ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΠ- ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ