• Στεγαστικό Επίδομα 2016-2017 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Στεγαστικό Επίδομα 2016-2017

    Στεγαστικό Επίδομα 2016-2017

    Από το Τμήμα Σπουδαστκής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος 2016-2017 υποβάλλονται από Τετάρτη 27/09/2017 έως Παρασκευή 20/10/2017 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου.

    Αναζητήστε πληροφορίες και στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2016-2017