• Αιτήσεις Στέγασης Πρωτοετών Σπουδαστών Ακαδ. Έτους 2016-2017 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Αιτήσεις Στέγασης Πρωτοετών Σπουδαστών Ακαδ. Έτους 2016-2017

    Αιτήσεις Στέγασης Πρωτοετών Σπουδαστών Ακαδ. Έτους 2016-2017

    Γνωστοποιείται στους Πρωτοετείς σπουδαστές του Τμήματος ότι μπορούν από την ημερομηνία ενάρξεως της εγγραφής τους στο Τμήμα να καταθέσουν την αίτηση και τα απαιτούμενα διακαιολογητικά για στέγαση. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα ορισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

    Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΕ