• 6 Μαΐου 2020 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 Κ.Υ.Α. οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα…

  Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών">Continue reading

  Σχετικά με την Παράταση Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας για Προληπτικούς Λόγους Δημόσιας Υγείας

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 Κ.Υ.Α. αποφασίστηκε η  παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας…

  Σχετικά με την Παράταση Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας για Προληπτικούς Λόγους Δημόσιας Υγείας">Continue reading