• 15 Σεπτεμβρίου 2019 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

    Η υποβολή των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα γίνεται από 01/11/2019 έως 15/11/2019. Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι θα πρέπει, πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις, να υποβάλλουν αντίγραφο…

    Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020">Continue reading