• 12 Σεπτεμβρίου 2019 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Φοιτητών Σχολής Μηχανικών στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 (Σχετικά Έντυπα)

    Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό (ελάχιστη διάρκεια 2 μήνες) με πλήρη αναγνώριση για το…

    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Φοιτητών Σχολής Μηχανικών στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 (Σχετικά Έντυπα)">Continue reading