• 9 Σεπτεμβρίου 2019 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Ανακοίνωση για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

    Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για δωρεάν σίτιση είναι από Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2019. Η υποβολή της αίτησης για δωρεάν σίτιση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω…

    Ανακοίνωση για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020">Continue reading