• 4 Σεπτεμβρίου 2019 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 2019-2020» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019- 2020 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους…

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 2019-2020» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου">Continue reading

  Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

  Έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, καθορίζεται ως ημερομηνία έναρξης του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 η Δευτέρα 07/10/2019 και ως ημερομηνία λήξης του εαρινού εξαμήνου η Παρασκευή…

  Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020">Continue reading