• Χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης για Σπουδαστές από το Ιαπωνικό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης για Σπουδαστές από το Ιαπωνικό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας

  Χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης για Σπουδαστές από το Ιαπωνικό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας

  Το Ιαπωνικό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας και η Ε.Ε. προσφέρουν δυνατότητα χρηματοδότησης της πρακτικής άσκησης σπουδαστών.

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2019.

  Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ