• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20

  Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι δέχεται αιτήσεις φοιτητών για μετακίνηση μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ για σπουδές σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού ή για πρακτική άσκηση σε επιλέξιμους φορείς στο εξωτερικό για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν ή να ταχυδρομηθούν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας από 07/03/2019 έως 29/03/2019 (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου).

  Επίσης, το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus+, ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετακίνηση προσωπικού μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ χωρίς προθεσμία κατάθεσης αίτησης. Επιλέξιμα είναι:

  • Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ για διδασκαλία ή επιμόρφωση
  • Μέλη ΔΠ και ΕΤΕΠ για επιμόρφωση.

  Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία της αίτησης μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ