• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

  Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι δέχεται αιτήσεις φοιτητών για μετακίνηση μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ για σπουδές σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού ή για πρακτική άσκηση σε επιλέξιμους φορείς στο εξωτερικό για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.

  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν ή να ταχυδρομηθούν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας έως 12/10/2018 (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου).

  Επίσης, το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus+, ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετακίνηση προσωπικού μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ χωρίς προθεσμία κατάθεσης αίτησης. Επιλέξιμα είναι:

  • Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ για διδασκαλία ή επιμόρφωση
  • Μέλη ΔΠ και ΕΤΕΠ για επιμόρφωση.

  Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία της αίτησης μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19