• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19

  Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι ξεκίνησε από 05/03/2018 η διαδικασία αιτήσεων φοιτητών για μετακίνηση μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ για σπουδές σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού ή για πρακτική άσκηση σε επιλέξιμους φορείς στο εξωτερικό για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.

  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν ή να ταχυδρομηθούν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας έως 30/03/2018 (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου).

  Επίσης, το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus+, ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετακίνηση προσωπικού μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ χωρίς προθεσμία κατάθεσης αίτησης. Επιλέξιμα είναι:

  • Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ για διδασκαλία ή επιμόρφωση
  • Μέλη ΔΠ και ΕΤΕΠ για επιμόρφωση.

  Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία της αίτησης, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής κλπ. μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Erasmus+ ΧΕ 2018-19

  Ενημερωτικό Έντυπο Erasmus+

  Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων Erasmus+ (Μάρτιος 2018)

  Τα έντυπα των αιτήσεων (αρχεία Word®) διατίθενται στους ακόλουθους συνδέσμους:

  Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής φοιτητών ΧΕ 2018-19

  Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής ΕΠ – ΔΠ 2018-19