• Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2017-2018 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2017-2018

    Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-2018