• Προϋποθέσεις Έναρξης Πρακτικής Άσκησης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Προϋποθέσεις Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

    Προϋποθέσεις Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

    Αναζητείστε την τελευταία απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το θέμα στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ