• Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ