• Νέο Εργαστηριακό Τμήμα στο «Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ» – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Νέο Εργαστηριακό Τμήμα στο «Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ»

    Νέο Εργαστηριακό Τμήμα στο «Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ»

    Αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος με μετεγγραφή και όσους δεν παρακολούθησαν το «Τεχνικό Σχέδιο Ι».

    Λεπτομέρειες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ