• Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

    Καλούνται οι φοιτητές των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν οι ίδιοι ή οι πληρεξούσιοί τους στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 19/11/2018 έως και τη Δευτέρα 26/11/2018 και ώρες 9:00 έως 13:00 προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

    Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019