• Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίων – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίων

    Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος, ότι με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών οι επαναληπτικές εξετάσεις εργαστηρίων Χειμερινού και Εαρινού εξαμήνου θα διεξάγονται μόνο κάθε Σεπτέμβρη.

    Δείτε και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ