• Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

    Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

    Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις των εργαστηρίων του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα διενεργηθούν από 22/01/2018 έως και 16/02/2018 και σε ώρες μετά τις εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων, σύμφωνα με ανακοινώσεις που θα αναρτήσουν οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί.

    Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018