• Εξέταση Καταργημένων Εργαστηρίων Εαρινών Εξαμήνων – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Εξέταση Καταργημένων Εργαστηρίων Εαρινών Εξαμήνων

    Ενημερώνονται οι φοιτητές του πρ. Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και του πρ. Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ότι την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 θα μπορούν να εξεταστούν στα καταργημένα εργαστήρια εαρινών εξαμήνων που οφείλουν την ημέρα και ώρα που θα εξετάζονται οι αντίστοιχες θεωρίες.

    Αναλυτικές πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ