• Εξέταση Επιπλέον Μαθημάτων – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Εξέταση Επιπλέον Μαθημάτων

    Ενημερωθείτε για τα επιπλέον μαθήματα που θα εξεταστούν στις περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2020 στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ