• Εισηγητική Έκθεση για την Εκλογή Μέλους Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Εισηγητική Έκθεση για την Εκλογή Μέλους Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

    Η εισηγητική έκθεσηγια την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επικούρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο “Υδραυλική Μηχανική με έμφαση στις θαλασσιές ροές και στις ροές σε ανοικτούς αγωγούς” είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ