• Διανομή Διδακτικών Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Διανομή Διδακτικών Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

    Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

    Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.

    Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019