• Διανομή Διδακτικών Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Διανομή Διδακτικών Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017

    Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

    Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017.

    Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017