• Δήλωση Μαθημάτων για τους επί Πτυχίω Φοιτητές – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Δήλωση Μαθημάτων για τους επί Πτυχίω Φοιτητές

    Ενημερώνονται οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος ότι από το τρέχον εξάμηνο η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όσους οφείλουν μαθήματα.

    Βαθμός που θα αποκτηθεί χωρίς να έχει δηλωθεί το μάθημα το τρέχον εξάμηνο θα θεωρηθεί άκυρος.

    Δείτε και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ