• Δήλωση Μαθημάτων για τους επί Πτυχίω Φοιτητές – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Δήλωση Μαθημάτων για τους επί Πτυχίω Φοιτητές

  Δήλωση Μαθημάτων για τους επί Πτυχίω Φοιτητές

  Ενημερώνονται οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος ότι από το τρέχον εξάμηνο η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όσους οφείλουν μαθήματα.

  Βαθμός που θα αποκτηθεί χωρίς να έχει δηλωθεί το μάθημα το τρέχον εξάμηνο θα θεωρηθεί άκυρος.

  Δείτε και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

  ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ